ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
บรรณาธิการ

Asst.Prof.Dr Akkarapon Nuemaihom
Editor-in-Chief

Tel: +6681-8204402
ผศ.ดร.คำภีรภาพ อินทะนู
รองบรรณาธิการ

Asst.Prof.Dr.Kampeeraphab Intanoo
Deputy Editor

Tel:+6685-0246009
อาจารย์ ดร.สุธิกิติ์ ฝอดสูงเนิน
รองบรรณาธิการ

Dr.Sutheekit Fodsungnern
Deputy Editor

Tel:+6685-7540992
อาจารย์ ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์
รองบรรณาธิการ

Ms.Purisa Watcharenwong
Deputy Editor

Tel:+6683-0745353